جدول برنامه اجرایی همایش:

زمان: پنج شنبه 26 بهمن 96    مکان: دانشکده فنی و مهندسی-سالن علامه جعفری

ردیف

عنوان

 

ساعت شروع

 
 

پذیرش

 

شروع ساعت 8 صبح

 

1

بخش اول-معرفی و سخنرانان همایش

 

شروع ساعت 9 صبح

 

2

بخش دوم-ارائه مقالات(1)

 

 شروع ساعت 10:50صبح

 

3

بخش سوم: ناهار و نماز

 

شروع ساعت 11:40 صبح

 

4

بخش چهارم: ارائه مقالات(2)

 

شروع ساعت 13 بعدازظهر

 

5

بخش پایانی: اختتامیه

 

شروع ساعت 14بعدازظهر

 

 ارائه دهندگان محترم مقاله لطفا در روز همایش اصل فیش واریزی را جهت دریافت بسته هدایا و گواهی بهمراه  تان باشید.

باتشکر دبیرخانه همایش

 

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.