سخنرانی ویژه همایش جناب آقای دکتر ابراهیم عباسی

با موضوع : نقش صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز در تامین مالی کارآفرینی و نوآوری ها 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.