هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام برای مقاله اول مبلغ 120.000 تومان و برای مقالات دوم به بعد مبلغ 50% تخفیف می باشد.

ضمنا دانشجویانی که بدون ارائه مقاله تمایل به حضور در همایش دارند می توانند درصورت درخواست گواهی حضور در همایش مبلغ 5000 تومان نیز واریز نمایند.

واریز بصورت فیش بانکی از طریق واریز به حساب شماره 0216836922003 یا شماره کارت 1696 9954 9918 6037 (دستگاه ATM بصورت باشناسه) به نام بانک ملی درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با شناسه واریز  6915 و ارسال تصویر آن از طریق سامانه کاربری می باشد.

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.