دستورالعمل نگارش مقاله:
 
 
ردیف عنوان دریافت فایل لینک اصلی
1 راهنمای نگارش مقاله
2 قالب مقاله 
3
4
5
 
 قالب پوستر نیز متعاقبا اعلام می شود

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.