محورهای همایش: 

 

-پژوهش ها و تکنیک های نوین در حسابداری و مدیریت

- حسابداری و بازار سرمایه

- پژوهش های نوین در حسابرسی

-یافته های نوین در مباحث مالی و حسابداری

- تکنیک های نوین در مدیریت و مهندسی مالی

- حسابداری و سیستم های اطلاعاتی

- حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

- استانداردهای بین المللی حسابداری

سایر موضوعات مرتبط

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.