نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

دکتر مجید اشرفی

دبیر علمی

دکتر آرش نادریان

دبیر اجرایی

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.