جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات
18 بهمن ماه 96
اعلام نتایج داوری
یک هفته بعد از ارسال مقاله
تاریخ برگزاری همایش
26 بمهن ماه 96

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.